Композитен изолатор за суспензија

 • composite polymer tension insulator

  композитен изолатор на затегнување на полимери

  Пост -изолаторите се широко користени во системи со низок до висок напон, за различна примена, постојат изолатори на пост -линија и изолатори на станици.

  Линиските изолатори се поставени на електричниот столб за далекуводот. Според употребата и положбата што ја инсталирала на столбот, изолаторите за столбни линии се поделени во неколку типови: Изолатори за врски со врвни врски, изолатори за хоризонтални и вертикални линии, изолатори под пост -линија и постројки за стегање.

  Изолатори на станици обезбедуваат изолациона и структурна поддршка за електрани, преносни и дистрибутивни трафостаници и други енергетски капацитети до 1100kV.

  Пост -изолаторите може да се направат од порцелан и силиконски полимер. Тие се дизајнирани за различни пазари и произведени со стандардни димензии, за да можат да ги задоволат електричните и механичките барања на IEC, ANSI стандардите или спецификациите на клиентите.