Композитен изолатор за окачване

  • composite polymer tension insulator

    композитен полимерен изолатор за опъване

    Пощенските изолатори се използват широко в системи с ниско до високо напрежение, за различно приложение, има изолатори на линейни стълбове и изолатори на станционни стълбове.

    Изолаторите на линейни стълбове са монтирани на електрическия стълб за преносната линия. Според употребата и позицията, която е монтирала на стълба, изолаторите на линейните стълбове са разделени на няколко типа: Изолатори за връзки на върха, Хоризонтални и вертикални изолатори на стълбове, Изолатори за стълбове под ръката и Изолатори на стълбове за горни линии.

    Изолаторите на станционни стълбове осигуряват изолационна и структурна поддръжка за електроцентрали, преносни и разпределителни подстанции и други електроцентрали до 1100kV.

    Постовите изолатори могат да бъдат изработени от порцелан и силиконов полимер. Те са проектирани за различните пазари и произведени по стандартни размери, така че могат да отговарят на електрическите и механичните изисквания на IEC, ANSI стандарти или спецификации на клиента.