Kompozitný odpružený izolátor

 • composite polymer tension insulator

  kompozitný polymérový izolátor napätia

  Stĺpové izolátory sa široko používajú v systémoch nízkeho až vysokého napätia, pre rôzne aplikácie existujú izolátory vedenia a izolátory staníc.

  Izolátory líniového stĺpika sú namontované na elektrickom stĺpe prenosového vedenia. Podľa použitia a polohy, ktorú nainštaloval na stĺp, sú izolátory líniových stĺpikov rozdelené do niekoľkých typov: Izolátory stĺpikového horného radu, izolátory horizontálnych a vertikálnych stĺpikov, izolátory stĺpikov pod ramenom a izolátory stĺpikového horného radu.

  Izolátory staníc poskytujú izolačnú a štrukturálnu podporu pre elektrárne, prenosové a distribučné rozvodne a ďalšie energetické zariadenia do 1100 kV.

  Izolátory stĺpikov môžu byť vyrobené z porcelánu a silikónového polyméru. Sú navrhnuté pre rôzne trhy a vyrábané podľa štandardných rozmerov, takže môžu spĺňať elektrické a mechanické požiadavky noriem IEC, ANSI alebo špecifikácie zákazníka.