Biz hakda

Birinjisinde müşderi, ýokarsynda hil.

  • about-0
about_tit_ico

Qualityokary hilli we ýokary abraý

Maksun Hytaýyň elektrik paýtagty ueueqing, Zhejiang şäherinde ýerleşýär.Esasan elektrik energiýasy armaturalary, kabel esbaplary 、 metr gutusy, enjamlaryň doly toplumy, ýokary we pes basyşly guýma galyndylary we beýleki önümleri gözleýär we ösdürýär, öndürýär we satýar. 100-den gowrak seriýa we 1000-den gowrak görnüş.Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, elektrik energiýasy tehnologiýasy kärhanasy, döwlet seti, Hytaý Günorta elektrik toruna giriş kärhanalary.

Satuwdan soňky hyzmatymyz?Önümimiziň bahasy näçe?

Biz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

maxunele