ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Maxun LOGO

ទូរស័ព្ទ៖+៨៦-០៥៧៧-៦២៦៩៨២៥៥

ទូរស័ព្ទចល័ត:+86-15858513191

ទូរសារ៖0577-62698355

Wechat៖១៥៨៥៨៥១៣១៩១

អ៊ីមែល៖linda@wanxie.cc

អាស័យដ្ឋាន៖No268, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang, China

ទូរស័ព្ទ៖+86-១៣៧៣៨៣១៣១៩៥

Wechat៖១៣៧៣៨៣១៣១៩៥

អ៊ីមែល៖sale3@wanxie.cc

អាស័យដ្ឋាន៖No268, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang, China

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង