Სერტიფიკატი

მართვის სისტემის სერთიფიკატი და QES სერთიფიკატი

Management System Certificate (2)
Management System Certificate (3)
Management System Certificate (4)
Management System Certificate (1)
Management System Certificate (6)
Management System Certificate (5)

საკრედიტო რეიტინგის სერთიფიკატი

Credit rating certificate (1)
Credit rating certificate (4)
Credit rating certificate (2)
Credit rating certificate (3)

წერილები პატენტი

1
CCI20180126_0055
1
CCI20180126_0019
letters patent (1)
letters patent (2)
1
letters patent
1
1
1
1
CCI20180126_0014
1